mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

2/2002 Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejného prostranství, ochraně životního prostřední, veřejné zeleně

01.05.2002

1/2003 Požární řád

01.01.2003

1/2004 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

01.01.2004

3/2004 Obecně závazná vyhláška o znaku a praporu obce Bukovice a jejich užívání

23.03.2004

2/2005 Spisový a skartační řád 01.01.2006

3/2007 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství + příloha

12.12.2007

Jednací řád zastupitelstva obce Bukovice

 

1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovice

01.05.2015
2/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využítí zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Bukovice 01.05.2015
Vyhláška 2-2017 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.11.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Hlavní závěry

Datum

Usnesení z ustavujícícho zasedání ZO Bukovice

11.11.2014

Usnesení 6-2014

27.11.2014

Usnesení 1-2015

20.2.2015

Usnesení 2-2015

24.4.2015

Usnesení 3-2015

29.6.2015

Usnesení 4-2015

3.8.2015

Usnesení 5-2015

5.10.2015

Usnesení 6-2015

16.12.2015

Usnesení 1-2016

24.2.2016

Usnesení 2-2016

26.4.2016

Usnesení 3-2016

29.6.2016

Usnesení 4-2016

26.9.2016

Usnesení 5-2016

30.11.2016

Usnesení 1-2017  15.2.2017
Usnesení 2-2017  3.5.2017
Usnesení 3-2017

 26.6.2017

Usnesení 4-2017  25.9.2017
Usnesení 5-2017 22.11.2017
Usnesení 1-2018 12.1.2018
Usnesení 2-2018 28.2.2018
Usnesení 3-2018 27.4.2018
Usnesení 4-2018 27.6.2018
Usnesení 5-2018 19.9.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovice 31.10.2018
Usnesení 7-2018 3.12.2018
Usnesení 1-2019 18.2.2019
Usnesení 2-2019 26.4.2019
Usnesení 3-2019 24.6.2019

Oznámení