Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

2/2002 Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejného prostranství, ochraně životního prostřední, veřejné zeleně

01.05.2002

3/2004 Obecně závazná vyhláška o znaku a praporu obce Bukovice a jejich užívání

23.03.2004

2/2005 Spisový a skartační řád 01.01.2006

3/2007 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství + příloha

12.12.2007

Jednací řád zastupitelstva obce Bukovice

 

4/2020 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovice

07.10.2020
5/2020 Obecně závazná vyhláška, kteoru se  stanoví systém komunitního kompostování a způsob využítí zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Bukovice 07.10.2020
1/2020 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů 28.2.2020
1-2021 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva

Hlavní závěry

Datum

Usnesení z ustavujícícho zasedání ZO Bukovice

11.11.2014

Usnesení 6-2014

27.11.2014

Usnesení 1-2015

20.2.2015

Usnesení 2-2015

24.4.2015

Usnesení 3-2015

29.6.2015

Usnesení 4-2015

3.8.2015

Usnesení 5-2015

5.10.2015

Usnesení 6-2015

16.12.2015

Usnesení 1-2016

24.2.2016

Usnesení 2-2016

26.4.2016

Usnesení 3-2016

29.6.2016

Usnesení 4-2016

26.9.2016

Usnesení 5-2016

30.11.2016

Usnesení 1-2017  15.2.2017
Usnesení 2-2017  3.5.2017
Usnesení 3-2017

 26.6.2017

Usnesení 4-2017  25.9.2017
Usnesení 5-2017 22.11.2017
Usnesení 1-2018 12.1.2018
Usnesení 2-2018 28.2.2018
Usnesení 3-2018 27.4.2018
Usnesení 4-2018 27.6.2018
Usnesení 5-2018 19.9.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovice 31.10.2018
Usnesení 7-2018 3.12.2018
Usnesení 1-2019 18.2.2019
Usnesení 2-2019 26.4.2019
Usnesení 3-2019 24.6.2019
Usnesení 4-2019 16.9.2019
Usnesení 5-2019 25.11.2019
Usnesení 1-2020 24.2.2020
Usnesení 2-2020 27.4.2020
Usnesení 3-2020 29.6.2020
Usnesení 4-2020 21.9.2020
Usnesení 5-2020 23.11.2020
Usnesení 1-2021 15.2.2021
Usnesení 2-2021 26 4.2021
Usnesení 3-2021 21.6.2021
Usnesení 4-2021 20.9.2021
Usnesení 5-2021 20.10.2021
Usnesení 1-2022 21.2.2022
Usnesení 2-2022 2.5.2022
Usnesení 3-2022 27.6.2022

Oznámení