mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Dotační projekty

Dotační projekty

Snížení energetické náročnosti objektu.jpg

 

***************************************

 

Projekt: „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ a MŠ Bukovice“

Projekt spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

č. 18POVU1-0105

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 21.5.2018 usnesením č. ZK/13/955/2018

 KH kraj.jpg 

Obec Bukovice provedla rekonstrukci nefunkční vzduchotechniky ve školní kuchyni, čímž se zlepšilo jak pracovní prostřední, tak místo pro stravování dětí.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Výše finanční podpory je 200700 Kč.

 

  ***************************************

 

„Protipovodňová opatření obce Bukovice“
Obec Bukovice realizuje projekt veřejné zakázky „Protipovodňová opatření
obce Bukovice“, spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a v
realizaci protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a
informačního systému a jeho napojení do „Jednotného systému varování a
informování“ a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec
Bukovice. Realizací předmětu zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovodňové ochrany. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 1.423.490,- Kč vč. DPH.
Tento projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002191 je spolufinancován
Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí částkou 973.918 Kč.

 

************************

 

Projekt: „Nákup velkoobjemových kontejnerů“
Dotační program Královehradeckého kraje

podle pravidel programu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“

schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 21.3.2016, č. ZK/1925/2016

 Obec Bukovice zakoupila dva velkoobjemové kontejnery pro ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královehradeckého kraje. Výše finanční podpory je 65 000Kč.

 

************************ 

 

Projekt: Zateplení Základní školy a Mateřské školy Bukovice
Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí

 Banner OPZP_ERDF_CMYK_vertikalni[1].jpg

Celkové náklady projektu: 1 863 230,00Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 226 420,00Kč
Výše dotace z ERDF/FS:      1 042 441,70Kč
Výše doatce te SFŽP/SR:            61 320,10Kč
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů:  122 640,20Kč

 

**********************