Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
3
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
4
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
5
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
6
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
7
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
8
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
9
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
10
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
11
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
12
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
13
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
14
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
15
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
16
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
17
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
18
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
19
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
20
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
21
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
22
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
23
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
24
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
25
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
26
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
27
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
28
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
29
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
30
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
31
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
3
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
4
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotační projekty

Dotační projekty

20240408101454_00001.jpg

 Plakát publicita MAS (002).png

KH kraj - logo

Projekt  „Instalace dalších sloupů a výměna osvětlovacích těles stávajícího veřejného osvětlení“ byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 504.000 Kč, č. projektu 22POV41-0049

_________________________________________________________________

 

 JSDH Bukovice_nadace Agrofert 23.jpg

Nadace Agrofert poskytla finanční dar ve výši 45 000Kč na pořízení motorové pily a 5 zásahových přileb


nadace-agrofert-logo.jpg

Nadace Agrofert poskytla finanční dar ve výši 50 000Kč na pořízení dvou dýchacích přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Bukovice

 


Projekt: „Bukovice - parkoviště u ZŠ a MŠ“

Projekt spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20POVU1-0105

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 4.5.2020 usnesením č. ZK/28/2243/2020

 

Obec Bukovice vybudovala nové parkoviště pro potřeby ZŠ a MŠ, součástí projektu byla nevyhnutelná přeložka původní kanalizace, umístěné pod budovou ZŠ a MŠ.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Výše finanční podpory je 1.450.000 Kč.

 

 

Zvýšení odolnosti požární zbrojnice v obci Bukovice

 

Registrační číslo projektu               CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010068

Název projektu                               Zvýšení odolnosti požární zbrojnice v obci Bukovice

Celkové výdaje projektu:             1 899 919,64

Celkové způsobilé výdaje:           1 602 790,01 Kč

Příspěvek EU:                                 1 522 650,50 Kč

Rozpočet obce:                              377 269,145 Kč (spolufinancování a dofinancování)

Obec Bukovice podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 5 IROP „MAS Stolové hory – IROP – Stanice IZS - I“ na projekt „Zvýšení odolnosti požární zbrojnice v obci Bukovice“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 602 790,01 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, z CZV, tedy 1 522 650,50 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2020.

Cílem projektu je projektu je rekonstrukce stávající požární zbrojnice v obci Bukovice. Díky konstrukci

objektu dojde ke snížení podlahy v garáži pro požární vozidla, bude instalováno nové funkční plynové podlahové topení v garáži pro požární vozidla za účelem adekvátního temperování prostor zejména
v zimních měsících, prostory garáže budou adekvátně odvětrány a budou zlepšeny odtokové poměry objektu, s cílem zamezit zatopení budovy požární zbrojnice při mimořádných klimatických podmínkách (tání nadprůměrné sněhové přikrývky či prudké přívalové deště). Díky rekonstrukci požární zbrojnice, bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH
k dispozici.

Celkově tedy dojde k zajištění odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádné události a bude 100 % zajištěna akceschopnost JSDH včetně podmínek pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události.

***************************************

Snížení energetické náročnosti objektu

 

***************************************

 

Projekt: „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ a MŠ Bukovice“

Projekt spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

č. 18POVU1-0105

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 21.5.2018 usnesením č. ZK/13/955/2018

 KH kraj - logo 

Obec Bukovice provedla rekonstrukci nefunkční vzduchotechniky ve školní kuchyni, čímž se zlepšilo jak pracovní prostřední, tak místo pro stravování dětí.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Výše finanční podpory je 200700 Kč.

 

  ***************************************

 

EU - logo

„Protipovodňová opatření obce Bukovice“
Obec Bukovice realizuje projekt veřejné zakázky „Protipovodňová opatření
obce Bukovice“, spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a v
realizaci protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a
informačního systému a jeho napojení do „Jednotného systému varování a
informování“ a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec
Bukovice. Realizací předmětu zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovodňové ochrany. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 1.423.490,- Kč vč. DPH.
Tento projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002191 je spolufinancován
Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí částkou 973.918 Kč.

 

************************

 

Projekt: „Nákup velkoobjemových kontejnerů“
Dotační program Královehradeckého kraje

podle pravidel programu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“

schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 21.3.2016, č. ZK/1925/2016

logo

 Obec Bukovice zakoupila dva velkoobjemové kontejnery pro ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královehradeckého kraje. Výše finanční podpory je 65 000Kč.

 

************************ 

Projekt: Zateplení Základní školy a Mateřské školy Bukovice
Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí

 Banner OPZP

Celkové náklady projektu: 1 863 230,00Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 226 420,00Kč
Výše dotace z ERDF/FS:      1 042 441,70Kč
Výše doatce te SFŽP/SR:            61 320,10Kč
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů:  122 640,20Kč