mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočty

 

ROZPOČET NA ROK 2019

 
Daňové příjmy

5739900

Nedaňové přijmy

143200

Kapitálové příjmy

154000

Přijaté trasfery

75800

Přijmy celkem

6112900

Financování - uhrazené splátky úvěrů

-360000

Přijmy po konsolidaci 5752900
   
Provozní výdaje - celkem
3836900
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

10500

- silnice

415000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

0

- úpravy drobných vodních toků

50000

- základní školy

560000

- gymnázia

2000

- činnosti knihovnické

8500

- ostatní záležitosti kultury

7200

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

40000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- ostatní tělovýchovná činnost

55000

- veřejné osvětlení

100000

- sběr a odvoz komunálních odpadů

320000

- územní plánování

70000

- komunální služby a územní rozvoj

150000

- protierozní, protilavinový a požární ochrana

60000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

5000

- osob.asis.peč.služba a podp. sam.bydl.

35000

- krizové řízení

50000

- požární ochrana - dobrovolná část

75000

- zástupitelstva obcí

490000

- činnost místní správy

1251310

- ostatní fin. operace

25000

- ostatní finanční operace

33900

- fin. vypořádání minulých let

16490

Kapitálové výdaje - celkem

1910000

- silnice

200000

- odvádění a čištění odpadních vod

700000

- úpravy vodních toků

450000

- základní školy

100000

- tělovýchova

300000

- komunální služby a úz. rozvoj

60000

- protierozní, protilavinový a požární och

100000

Výdaje celkem

5752900

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1.3.2019
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2020

 

ROZPOČET NA ROK 2018

 
Daňové příjmy

4765410

Nedaňové přijmy

124200

Kapitálové příjmy

300000

Přijaté trasfery

72300

Přijmy celkem

5261910

   
Provozní výdaje 3406560
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

10500

- silnice

155000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

0

- úpravy drobných vodních toků

250000

- základní školy, gymnázia

562000

- činnosti knihovnické

8500

- ostatní záležitosti kultury

7200

- rozhlas a televize

0

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

40000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- ostatní tělovýchovná činnost

20000

- veřejné osvětlení

100000

- sběr a odvoz komunálních, nebezpečných a ostatních odpadů

310000

- komunální služby a územ. rozvoj

110000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

5000

- osobní asist.péč.služba a podp.sam.bydlení

2000

- požární ochrana - dobrovolná část

75000

- zástupitelstva obcí

490000

- činnost místní správy

1208800

- příjmy a výdaj z úvěr. finančních operací

25000

- ostatní finanční operace

16910

- finanční vypořádání

3650

Kapitálové výdaje

2760000

- silnice

100000

- odvádění a čištění odpadních vod

700000

- úpravy vodních toků

100000

- rozhlas a televize

440000

- komunýální služby a úz.rozvoj

400000

- činnost místní správy

1020000

Výdaje celkem

6166560

   
saldo příjmů a výdajů -904650
Uhrazení splátek dl. přijatých půčených prostředků -360000
změna stavu fin.prostředků (přebytek z min.let) 1264650
Financování celkem 904650

 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 2. 2018
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2019

Rozpočtový výhled 2017-2020

 

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2004

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2005

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2006

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2007

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2008

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2010

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Bukovice na rok 2013

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2014

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2015

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2016