mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočty

 

ROZPOČET NA ROK 2017

 
Daňové příjmy

4471810

Nedaňové přijmy

99200

Kapitálové příjmy

10000

Přijaté trasfery

69500

Přijmy celkem

4650510

Financování

1533290

Přijmy po konsolidaci 6183800
   
Provozní výdaje  
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

12500

- silnice

255000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

60000

- úpravy drobných vodních toků

270000

- základní školy

610000

- gymnázia

2000

- činnosti knihovnické

8500

- rozhlas a televize

0

- ostatní záležitosti kultury

7200

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

25000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- ostatní tělovýchovná činnost

35000

- veřejné osvětlení

85000

- sběr a odvoz komunálních odpadů

285000

- komunální služby a územní rozvoj

125000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

10000

- osob.asis.peč.služba a podp. sam.bydl.

500

- požární ochrana - dobrovolná část

75000

- zástupitelstva obcí

490000

- činnost místní správy

1022800

- ostatní fin. operace

5500

- ostatní finanční operace

18810

- fin. vypořádání minulých let

3990

Kapitálové výdaje

 

- silnice

50000

- úpravy dobných vodních toků

50000

- rozhlas a televize

400000

- komunální služby a územní rozvoj

150000

- činnost místní správy

2120000

Výdaje celkem

6183800

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 15. 2. 2017
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2018

 

ROZPOČET NA ROK 2018

 
Daňové příjmy

4765410

Nedaňové přijmy

124200

Kapitálové příjmy

300000

Přijaté trasfery

72300

Přijmy celkem

5261910

   
Provozní výdaje 3406560
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

10500

- silnice

155000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

0

- úpravy drobných vodních toků

250000

- základní školy, gymnázia

562000

- činnosti knihovnické

8500

- ostatní záležitosti kultury

7200

- rozhlas a televize

0

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

40000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- ostatní tělovýchovná činnost

20000

- veřejné osvětlení

100000

- sběr a odvoz komunálních, nebezpečných a ostatních odpadů

310000

- komunální služby a územ. rozvoj

110000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

5000

- osobní asist.péč.služba a podp.sam.bydlení

2000

- požární ochrana - dobrovolná část

75000

- zástupitelstva obcí

490000

- činnost místní správy

1208800

- příjmy a výdaj z úvěr. finančních operací

25000

- ostatní finanční operace

16910

- finanční vypořádání

3650

Kapitálové výdaje

2760000

- silnice

100000

- odvádění a čištění odpadních vod

700000

- úpravy vodních toků

100000

- rozhlas a televize

440000

- komunýální služby a úz.rozvoj

400000

- činnost místní správy

1020000

Výdaje celkem

6166560

   
saldo příjmů a výdajů -904650
Uhrazení splátek dl. přijatých půčených prostředků -360000
změna stavu fin.prostředků (přebytek z min.let) 1264650
Financování celkem 904650

 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 2. 2018
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2019

Rozpočtový výhled 2017-2020

 

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2004

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2005

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2006

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2007

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2008

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2010

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Bukovice na rok 2013

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2014

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2015

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2016