Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočty

ROZPOČET NA ROK 2022

 
Daňové příjmy

5965030

Nedaňové přijmy

300000

Kapitálové příjmy

5000

Přijaté trasfery

83800

Přijmy celkem

6353830

   
Provozní výdaje 3848830
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

13350

- silnice

150000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

20000

- úpravy drobných vodních toků

20000

- základní školy, gymnázia

572000

- činnosti knihovnické

8500

- ostatní záležitosti kultury

7200

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

30000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- sportovní zařízení v majetku obce

90000

- veřejné osvětlení

112000

- sběr a odvoz komunálních, nebezpečných a ostatních odpadů

400000

- komunální služby a územ. rozvoj

170000

- protierozní, lavinová a požární ochrana

40000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

5000

- krizové řízení

50000

- osobní asist.péč.služba a podp.sam.bydlení

50000

- požární ochrana - dobrovolná část

100000

- zástupitelstva obcí

662000

- činnost místní správy

1304960

- příjmy a výdaj z úvěr. finančních operací

4000

- ostatní finanční operace

26030

- finanční vypořádání

6790

Kapitálové výdaje

2505000

- silnice

170000

- odvádění a čištění odpadních vod

200000

- úpravy vodních toků

235000

- veřejné osvětlení

1300000

- protier., lavinová a požární ochrana

100000

- činnost místní správy

500000

Výdaje celkem

6353830

Financování  
saldo příjmů a výdajů 0
Uhrazení splátek dl. přijatých půčených prostředků 0
změna stavu fin.prostředků (přebytek z min.let) 0

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 7.3.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2023

 

ROZPOČET NA ROK 2023

 
Daňové příjmy

6988860

Nedaňové přijmy

325000

Kapitálové příjmy

5000

Přijaté trasfery

125300

Přijmy celkem

7444160

   
Provozní výdaje - celkem 4753160
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

24250

- silnice

170000

- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

20000

- úpravy drobných vodních toků

20000

- základní školy

760000

- gymnázia

2000

- činnosti knihovnické

8500

- ostatní záležitosti kultury

7200

- záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

40000

- sportovní zařízení v majektu obce

150000

- ostatní nemocnice, hospice

5000

- veřejné osvětlení

142000

- sběr a odvoz komunálních odpadů

450000

- komunální služby a územní rozvoj

200000

- protierozní, protilavinový a požární ochrana

40000

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2000

- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

5000

- osob.asis.peč.služba a podp. sam.bydl.

75000

- krizové řízení

50000

- požární ochrana - dobrovolná část

100000

- zástupitelstva obcí

917000

- volaba prezidenta republiky

38600

- činnost místní správy

1450720

- příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací

2710

- ostatní finanční operace

355860

- fin. vypořádání minulých let

17320

Kapitálové výdaje - celkem

4211000

- silnice

1820000

- pitná voda

800000

- úpravy dpobných vodních toků

100000

- základní školy

50000

- sportovní zařízení v majetku obce

300000

- veřejné osvětlení

250000

- komunální služby a úz.rozvoj

110000

- požární ochrana

500000

- činnost místní správy

281000

Výdaje celkem

8964160

Financování

 

Saldo příjmů a výdajů -1520000
změna stavu fin.prostředků (přebytek z min.let)

1520000

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 9.3.2023
Sejmuto z elektronické úřední desky: dnem schválení nového rozpočtu na r. 2024

 

Rozpočtový výhled 2022-2026

 

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2004

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2005

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2006

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2007

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2008

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2010

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Bukovice na rok 2013

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2014

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2015

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2016

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2017

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2018

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2019

Závěrečný účet obce Bukovice za rok 2020