Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Topenářský servis
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Bukovický košt 2020
29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bukovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Bukovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů
Tělovýchovná jednota Sokol
Základní škola a Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Bukovice
  Bukovice 78
  549 54 Police nad Metují

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Bukovice
  Bukovice 78
  549 54 Police nad Metují

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 491 541 134

 • 4.5 Čísla faxu

  491 541 134

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecbukovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec.bukovice@iol.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  srutek@obecbukovice.cz, hejnys@obecbukovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  q37a8x3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3220551/0100

6. IČ

00653675

7. DIČ

CZ00653675

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

č.j.: OBUK 484/2019 - vyřízení žádosti

č.j.:OBUK 186/2018 žádost o informaci ve smyslu zákona , vyřízení žádosti

 č.j.: OBUK/319/2020 vyřízení žádosti

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Pověřenec GRPD

          Informace o zpracování osobních údajů